website creation software

GİTAR ÇALMAYI ÖĞRENiYORUZ

Her yaşta, her koşulda gitarı ve müziği
öğrenmeye hemen burada başlayalım

Gitar Türleri ve Gitar Seçimi

Gitar çalmayı biliyor olabilirsiniz. Veya sıfırdan başlayacak da olabilirsiniz. Her iki durum için de belli bir konuda, belli bir yönde, belli bir amaçla ilerlemek istiyorsanız amacınıza, düzeyinize ve potansiyelinize uygun olarak özel ders planlaması yapmak gerekir.
İstediğin konularda özel çalışma yapıp, sadece bu konular üzerinde derinlemesine çalışıp sistem oluşturabiliriz.


"Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir."
Mustafa Kemal ATATÜRK