Klasik Gitar Dersleri

Klasik Gitar Dersleri

Klasik gitar dediğimiz zaman iki şey anlaşılır: bir gitar tipi olarak klasik gitar, bir de müzik türü olarak klasik gitar. Klasik gitarlar bildiğiniz naylon telli gitarlardır. Klasik gitar aldığımızda ille de klasik müzik yapacağız diye bir zorunluluk yoktur. Burada müzik türü olarak klasik gitardan bahsedeceğiz.

 Klasik müzik yapmak da en rahat şöyle anlaşılır: senfoni orkestralarını düşünün. Onların ortaya çıkardığı müziği biz gitarla yapıyoruz. Yani, Bach çalıyoruz, Vivaldi çalıyoruz, Ulvi Cemal Erkin çalıyoruz.

 Klasik müzik, çok geniş kapsamlıdır. Özünde düşünürsek sadece notaları alırız ve çalarız. Fakat bu sadece birinci aşamasıdır. İkinci aşamada notayı değil müziği düşünmek gerekmektedir. Temel soru şudur: “nasıl daha doğru, daha güzel, daha uygun çalarım?”. İşte bu yüzden çok geniş kapsamlıdır. Sadece nota çalmakla bitmediği için. Vurgu düşünülür, akor düşünülür, sağ el sol el düşünülür, pozisyon (hangi perdeden çalacağımız) düşünülür, yeri gelir nota değiştirilir, parçanın dönemi düşünülür (barok, romantik, çağdaş vs.), parçanın yazılış amacı düşünülür, bestecisi düşünülür, formu düşünülür… Düşünülür de düşünülür. Tüm bunları düşündüğümüz ve doğru uyguladığımız zaman da güzel çalmış oluruz. Ama gerçekten güzel çalmış oluruz. Buradaki “güzel” bildiğimiz güzel doğa, güzel kadın, güzel maç gibi güzel değildir. Sanat ve felsefedeki “estetik” kavramının karşılığı olan “güzel”dir.

 Tüm bunların ışığı altında, klasik gitar çalabilen bir gitarist pop da çalsa, blues da çalsa bunların eğitimini aldıktan sonra onları da çok güzel çalacaktır.

 Yani klasik müzik, tüm müzik bilgilerini ve hemen hemen tüm el tekniklerini kapsamaktadır.

 Ne öğreneceğimizi özetlemeye çalışırsak:

 1. Çalışma yöntemi
 2. Deşifre ( gördüğümüz her notayı gitarda çalabilmek)
 3. Parça yorumlamak
  • Armoni ( akorlar, diziler, ton vs. )
  • Sağ el sol el teknikleri
  • Pozisyonlar
  • Dönemler
  • Besteciler
  • Formlar
  • Estetik
 4. Diğer müzik türleriyle ilişkisi